Drie nieuwe ondertekenaars van het Convenant voor ethische en verantwoorde reclame van kansspelen

BAGO is blij dat drie bijkomende organisaties zich hebben aangesloten bij het Convenant voor
ethische en verantwoorde reclame van kansspelen.

De Belgian National Gaming Organisation (BNGO), de Belgian Gaming Association (BGA) en de Unibox groep hebben in maart het Convenant voor ethische en verantwoorde reclame van kansspelen ondertekend.

BNGO vertegenwoordigt zo’n 80 fabrikanten, distributeurs en uitbaters van kansspelen voor speelhallen (Klasse II), drankgelegenheden (Klasse III) en wedkantoren (Klasse IV) in België. De professionele unie BGA verenigt fabrikanten, importeurs, uitbaters en professionelen van de sector van automatische ontspanningstoestellen. De Belgische Unibox-groep positioneert zich op zijn beurt als marktleider van kansspelen in drankgelegenheden (Klasse III) in Brussel en Wallonië.

De leden van BAGO verheugen zich over deze toetreding, die de representativiteit van het Convenant binnen de kansspelsector verder vergroot.

Het Convenant en bijhorend charter voor een verantwoorde reclame zijn slechts twee voorbeelden van initiatieven die BAGO heeft genomen sinds haar oprichting in 2016. De Belgische vereniging van private kansspelen wil hiermee een voortrekkersrol spelen wat betreft veilig en verantwoord spel, en wil hiermee ook de geloofwaardigheid van de sector als dam tegen illegale activiteiten versterken.

Link naar het Convenant :
http://bago.be/de-private- kansspelsector-verbindt- zich-tot- ethische-en-verantwoorde-reclame/

Link naar het Charter :
http://bago.be/bago-keurt- charter-verantwoordelijke- reclame-goed/