Gokgedrag in België : een nuancering van de recente media-aandacht

Media aan beide kanten van de taalgrens berichtten vorige week over het gokgedrag van Belgen, op basis van het jaarlijks rapport van de Kansspelcommissie dat de Waalse krant Sudpresse in primeur kon inkijken. De krantenkoppen luidden ‘Nooit gokten Belgen meer’ of ‘350.000 uitgesloten spelers.’ Graag hadden de leden van BAGO, de Belgische vereniging van private kansspelen enige toelichting en nuance aangebracht bij de aangekondigde cijfers.

Verlieslatende casino’s

De artikels verwijzen naar het jaarrapport 2015 van de Kansspelcommissie en stellen dat « in 2015 casino’s online en offline zo’n 180,9 miljoen euro omzet draaiden, terwijl dat een jaar eerder nog 166,7 miljoen euro was. » Wij willen er echter graag op wijzen dat het grootste deel van de casino’s in 2015 verlieslatend was. Wanneer we inderdaad kijken naar de omzet, valt op te merken dat casino’s een negatief resultaat van 2 miljoen euro laten optekenen. Daarenboven vertoont meer dan 30% van de licentiehoudende ondernemingen in 2014 een nettoverlies. Deze cijfers komen uit een studie over de Belgische kansspelmarkt, uitgevoerd door BDO.

Daarenboven wordt in het artikel van Sudpresse verwezen naar het zakencijfer van de speelautomatenhallen, die vallen onder klasse II. Het artikel spreekt over een sterke stijging van de omzet, van 201 naar 229 miljoen. Dit cijfer houdt volgens het artikel echter geen rekening met het bedrag dat door spelers wordt uitgegeven aan drank en versnaperingen. We willen er echter op wijzen dat in kansspelinrichtingen van klasse II geen alcoholische dranken of eten mag worden verkocht.

België als voorbeeld inzake spelersbescherming

Een rode draad doorheen de artikels, is het feit dat Belgen nog nooit eerder zoveel gokten en dat er in ons land zo’n 350.000 spelers uitgesloten zijn van gokactiviteiten. Ook deze cijfers behoeven enige nuancering. De EPIS-lijst, d.i. een elektronische databank bij de Federale Overheidsdienst Justitie die alle uitgesloten spelers bijhoudt, bestaat uit verschillende categorieën van uitgesloten spelers. Onderstaande tabel geeft deze verschillende onderverdelingen weer.

BAGO - EPIS - kansspel - bescherming

Hierbij valt op te merken dat personen die onderhevig zijn aan een collectieve schuldenregeling niet noodzakelijk en automatisch problematische gokkers zijn. Hieruit blijkt dus dat slechts een minderheid, minder dan 25.000 mensen, op de EPIS-lijst komt als gevolg van eventueel problematisch spelgedrag. Daarenboven tonen de cijfers aan dat het feit dat zoveel personen uitgesloten zijn, net het bewijs is dat het systeem ter bescherming van de consument goed functioneert.

De Belgische private kansspeloperatoren doen er zelf ook alles aan om ervoor te zorgen dat de speler zo goed mogelijk wordt beschermd en zo verantwoord mogelijk speelt. Enerzijds wordt de spelersbescherming gewaarborgd door een identiteitscontrole. In casino’s en speelautomatenhallen moet elke speler zich inschrijven alvorens hij de speelzaal kan betreden. De inschrijving wordt aan het onthaal goedgekeurd, op basis van de identiteitskaart of het paspoort. Via de EPIS-controle krijgen uitgesloten spelers geen toegang.

Anderzijds werden door de private operatoren bijkomende initiatieven genomen. In oktober vorig jaar ondertekenden de BAGO-leden reeds een Convenant voor ethische en verantwoorde reclame en marketing. Dit Convenant werd ondertussen aangevuld met een grafisch charter, waarin het gebruik van een gemeenschappelijke preventieboodschap verder wordt uitgewerkt. Begin vorige maand lanceerde BAGO een tv-campagne om het belang van verantwoord spelgedrag te promoten, met als slogan “Laat het spel niet met jou spelen. Speel verantwoord.”   Via deze preventiecampagne leggen de operatoren de nadruk op de initiatieven die ze hebben genomen die het mogelijk maken voor spelers om zichzelf grenzen op te leggen.

Buitenlands risico, zonder garantie op bescherming

De eerste cijfers voor 2016 tonen een stagnatie aan van het aantal online-spelers, mede omdat het landbased spelaanbod opnieuw in de lift zit. Hoewel een regulering van de sector nodig is, willen we erop wijzen dat een te strikt regelgevend kader voor de legale operatoren er ook voor kan zorgen dat de speler zich richt tot de illegale en buitenlandse operatoren, waar de consumentenbescherming zwakker of zelfs onbestaande is.

De Nationale Loterij

 De nadruk in het artikel van Sudpresse wordt gelegd op het toenemende belang van de online kansspelmarkt, waar grote winsten worden geboekt. Er wordt echter niet expliciet verwezen naar het marktaandeel dat de Nationale Loterij hierin heeft. Graag willen we erop wijzen dat op het vlak van e-games, de Nationale Loterij de voorbije jaren een enorme groei kende. De jaarlijkse omzet gelinkt aan e-lotto alleen, steeg van 2015 tot 2016 met 19,3%, zo blijkt uit cijfers van de Loterij zelf.


BAGO wil een betrouwbare gesprekspartner zijn voor overheid, media en het grote publiek.  In dat kader zetten de vereniging en haar leden zich in om objectieve informatie over de sector te verschaffen.