Deze website is nog in volle ontwikkeling.
Binnenkort vind je hier meer informatie over private kansspelen.
NL / FR

Wat is BAGO?

De ‘Belgian Association of Gaming Operators’ (BAGO) is de nieuwe vereniging van 6 vooraanstaande ondernemingen uit de kansspelsector. Ze vertegenwoordigen samen ongeveer 70% van de Belgische online en offline private kansspelmarkt, bestaande uit casino’s, speelautomatenhallen, kansspelen voor drankgelegenheden, wedkantoren en hun geassocieerde websites.

Het doel van BAGO is vierledig:

  1. een voortrekkersrol spelen op het vlak van veilig en verantwoord spel;
  2. De economische leefbaarheid van de sector en de hieraan verbonden tewerkstelling garanderen;
  3. De attractiviteit van de private kansspelen verzekeren als dam tegen illegale kansspelen;
  4. Een betrouwbare gesprekspartner zijn voor overheid en samenleving.

De leden van BAGO beschouwen het als hun maatschappelijke verantwoordelijkheid om objectieve informatie te verstrekken over hun sector en een actieve dialoog aan te gaan met alle belanghebbenden, zodat de sector beter aansluit bij de bekommernissen die leven bij overheid en bevolking en er een beter begrip ontstaat van wat de sector precies doet en betekent.

De leden van BAGO

Wat vind je weldra op deze website?

De BAGO website zal o.m. informatie verstrekken over de geschiedenis van de kansspelen, de bestaande wettelijke regels waaraan de private kansspelsector dient te voldoen, de manier waarop de overheidscontrole uitgeoefend wordt, de economische situatie van de sector, de initiatieven op het vlak van consumentenbescherming en maatschappelijk verantwoord ondernemen en adverteren.
BAGO zal op geregelde tijdstippen ook naar buiten komen met nieuwsberichten, evenementen, academische studies en nieuwe initiatieven.

De Belgische private kansspelsector in een notendop

De wetgeving definieert een kansspel als volgt: “elk spel of weddenschap, waarbij een ingebrachte inzet van om het even welke aard, hetzij het verlies van deze inzet door minstens één van de spelers of wedders, hetzij een winst van om het even welke aard voor minstens één van de spelers, wedders of inrichters van het spel of de weddenschap tot gevolg heeft en waarbij het toeval een zelfs bijkomstig element is in het spelverloop, de aanduiding van de winnaar of de bepaling van de winstgrootte.”

De drie elementen (1) inzet, (2) winst of verlies en (3) toeval moeten cumulatief aanwezig zijn om te kunnen spreken van een kansspel.

Alvorens je als private onderneming een kansspelactiviteit mag uitoefenen, dien je voorafgaand een vergunning te bekomen bij de Kansspelcommissie en aan strenge regels te voldoen. Die staan vervat in de Belgische wet op de Kansspelen en haar uitvoeringsbesluiten, die garant staan voor de ontwikkeling van een legale, veilige kansspelsector als dam tegen illegale activiteiten, zodat de speler en kwetsbare groepen in de bevolking zo goed mogelijk beschermd worden.

Er bestaan 4 soorten kansspelinrichtingen, de zogenaamde ‘klassen’.

  • Klasse I: casino’s
  • Klasse II: speelautomatenhallen
  • Klasse III: cafés
  • Klasse IV: wedkantoren

De uitbaters van casino’s, speelautomatenhallen en wedkantoren kunnen ook een bijkomende aanvullende vergunning aanvragen om dezelfde activiteiten online uit te oefenen.

Vandaag zijn er zo’n 12.500 personen rechtsreeks of onrechtstreeks actief in de Belgische private kansspelsector. Het gaat van de klassieke croupier, over de informatica-ingenieur tot de graficus. Dankzij de vooruitstrevende en stringente Belgische wetgeving op kansspelen slagen zij erin om ongeveer 9 offline spelers op 10 naar een legaal, veilig en betrouwbaar aanbod te kanaliseren. Online zijn er nog bijkomende inspanningen nodig om het illegale aanbod volledig aan banden te leggen.

Binnenkort vind je op deze website veel meer informatie over de bestaande regels m.b.t. de private kansspelsector. Ondertussen kan je gerust een kijkje nemen op de website van de Belgische Kansspelcommissie, de overheidsinstelling die instaat voor de controle op private kansspelen: www.gamingcommission.be