Private kansspeloperatoren dragen actief bij tot consumentenbescherming

Nood aan beleidsmaatregelen die steunen op objectieve feiten, niet op vermoedens

De Belgische vereniging van private kansspeloperatoren (BAGO) reageert verbaasd op de artikels die deze zaterdag in de pers verschenen omtrent de omzetcijfers van de sector. De legale operatoren betreuren dat bepaalde organisaties in een totaalverbod op reclame voor kansspelen een oplossing zien voor problematisch spelgedrag. Dit verbod zal namelijk in de kaart spelen van illegale operatoren en zal net de consumentenbescherming drastisch doen afnemen. BAGO is vragende partij voor een kansspelbeleid dat op objectieve feiten steunt en waar de kanalisatie van de speler naar een legaal, gecontroleerd en veilig spelaanbod centraal staat.

‘Evidence based policy’ moet ook voor kansspelbeleid de norm worden

Problematische spelgedrag is een ernstig maatschappelijk probleem dat efficiënt moet worden aangepakt. Dat vraagt beleidsmaatregelen die gebaseerd zijn op objectieve en actuele cijfers. Maar die ontbreken vandaag in België. De private kansspeloperatoren zijn al langer voorstander van onafhankelijk wetenschappelijk onderzoek. BAGO heeft herhaaldelijk aan de overheid gevraagd om dergelijk onderzoek te laten uitvoeren met een deel van de middelen die de sector jaarlijks afdraagt. De consument verdient beleidsmaatregelen gebouwd op objectieve gegevens, niet op vermoedens.

Kanalisatie is het beste antwoord op digitalisering

De digitalisering heeft de manier waarop mensen recreatieve activiteiten uitoefenen grondig veranderd, ook op het vlak van kansspelen. Het leidt geen twijfel dat de digitale en mobiele hulpmiddelen mee verantwoordelijk zijn voor de groei van het aantal spelers, maar het biedt ook heel wat mogelijkheden op het vlak van preventie van problematisch spelgedrag.

BAGO wijst er ook op dat extreme maatregelen – zoals een reclameverbod – de groei van online amusement niet zal stoppen. Het zal spelers wel in de armen duwen van de illegale operatoren die ook online aanwezig zijn, en die de door de overheid opgelegde regels niet naleven en wel een reëel gevaar betekenen voor de consumentenbescherming.

BAGO betreurt dat het actuele debat omtrent de reclame van legale operatoren te weinig rekening houdt met de bredere context van de consumentbescherming en de strijd tegen illegale kansspelen. Het kansspelbeleid in België is gebaseerd op het kanalisatieprincipe. De overheid wil namelijk de speler beschermen door hem te ‘kanaliseren’ naar een vergund, gecontroleerd en verantwoordelijk spelaanbod. In zo’n kanalisatiebeleid is reclame cruciaal, want ze laat aan de legale operator de mogelijkheid om zijn aanbod kenbaar te maken. Een verbod op reclame maakt het voor de consument veel moeilijker om het legale van het illegale aanbod te kunnen onderscheiden.

Een transparante en verantwoordelijk gesprekspartner voor de overheid en de samenleving

De leden van BAGO reageren tevens verrast dat de transparantie omtrent de inkomsten van de sector in vraag wordt gesteld. Elk jaar publiceert de Kansspelcommissie, de regulator van de sector, de cijfers betreffende de omzet van de vergunde kansspeloperatoren in haar jaarrapport dat op haar website beschikbaar is. Daarnaast heeft BAGO reeds in 2016 een extern marktonderzoek besteld aan een auditkantoor. Daarin werden zowel de inkomsten en kosten van de kansspeloperatoren als wat uitbetaald werd aan de spelers duidelijk weergegeven.  Voor de gehele legale kansspelsector bedroeg het gemiddelde uitbetalingspercentage 95%.  Een actualisering van dit onderzoek is op dit ogenblik aan de gang.

Verantwoorde reclame en een hoog uitbetalingspercentage zijn de twee belangrijkste hefbomen waarmee legale kansspeloperatoren tegen de illegale aanbieders kunnen optornen.  Uit projecties van H2 Gambling Capital, een globaal en erkend consultancybedrijf die de kansspelmarkt analyseert, blijkt dat een verbod op reclame zou kunnen leiden tot een stijging van de illegale markt met 50% op 5 jaar tijd.

De operatoren die lid zijn van BAGO zetten zich actief in voor de bescherming van de speler en zullen dit in de toekomst ook blijven doen. Eerdere initiatieven van BAGO zijn onder andere: een convenant tot zelfregulering van de private sector voor een ethische en verantwoord reclame, preventiecampagnes  op de belangrijkste mediakanalen en hulpmiddelen voor de spelers om verantwoord en veilig te kunnen spelen.