De private kansspelsector is vragende partij voor een serene dialoog rond het Belgisch kansspelbeleid

De Nationale Loterij zorgt voor achteruitgang van de bescherming van de speler en kwetsbare groepen

De Belgische vereniging van private kansspeloperatoren (BAGO) reageert op de uitlatingen van de Nationale Loterij in Knack en op Radio 1. BAGO betreurt dat onjuiste informatie de private kansspelsector en haar toezichthouder, de Kansspelcommissie, in diskrediet brengt. De private exploitanten nemen steeds een constructieve houding aan en dragen bij aan een legale, veilige en gecontroleerde spelomgeving.

BAGO, de vereniging die de belangrijkste private kansspeloperatoren in België vertegenwoordigt, betreurt de opmerkingen die woensdag zijn gemaakt door de vertegenwoordigers van de Nationale Loterij in Knack en op Radio 1. Dergelijke uitspraken, die onjuiste informatie bevatten over de private kansspelsector, zijn niet bevorderlijk voor het debat over de bescherming van spelers en kwetsbare groepen.

De leden van BAGO zijn eveneens verbaasd over de onnauwkeurige cijfers die woensdag werden gepubliceerd. Voor het jaar 2015 waardeerde het auditkantoor BDO de private kansspelsector op 889 miljoen euro. Dit bedrag ligt ver van de omzet van 5,3 miljard die in Knack verscheen. Volgens BDO droeg de private kansspelsector in 2015 maar liefst 210 miljoen bij aan staatskas. Dit is bijna het dubbele van het bedrag dat vermeld werd in het weekblad.

De private sector is voorstander van een duidelijke en sterke reglementering

De leden van BAGO zijn van mening dat het Belgische regelgevende en wettelijke kader moet worden aangepast aan de wereld van vandaag. Legaal, veilig en betrouwbaar online gokken is alleen mogelijk door spelers te kanaliseren richting erkende operatoren onder controle van een sterke toezichthouder. BAGO steunt dan ook het recente initiatief van minister Koen Geens en de Kansspelcommissie om de online controle van spelers te versterken door middel van realtime toegang tot het Rijksregister. Een initiatief waar de leden van BAGO reeds lang voor pleitte.

De Nationale Loterij is rechter en partij in hetzelfde debat rond kansspelen

De Nationale Loterij is vertegenwoordigd in de Kansspelcommissie, de regulerende instantie van de private sector, en is zowel rechter als partij voor haar activiteiten die concurreren met die van de private kansspelsector. De private sector pleit voor enige reflectie rond de samenstelling van de Kansspelcommissie. Je kan de gecontroleerde niet zelf laten controleren.

De private sector neemt het voortouw inzake verantwoord spelen

De private sector werkt aan een veilige, wettelijke en gecontroleerde spelomgeving in België. De leden van BAGO eisen gerichte maatregelen om de bescherming van kwetsbare groepen te vergroten en dus initiatieven in die richting te nemen. De sensibilisering van de consument rond verantwoord spelen zal worden voortgezet via een preventiecampagne voor de aanvang van de FIFA Wereldbeker in Rusland.