Reclame: essentieel hulpmiddel tegen illegale kansspelsites

Enkel een door iedereen gekend verantwoordelijk spelaanbod kan consument beschermen

Naar aanleiding van de recente berichtgeving over mogelijke initiatieven van de federale regering inzake reclame voor online kansspelen en weddenschappen, waarschuwt de Belgische vereniging van private kansspeloperatoren (BAGO) dat te stringente regels voor publiciteit enkel de illegale websites ten goede zullen komen. Publiciteit voor kansspelen is een essentieel middel om de spelers kennis te laten maken met een ethisch, erkend en verantwoordelijk spelaanbod dat een dam vormt tegen het illegale spelaanbod dat online welig tiert en dat geen garanties biedt op het vlak van consumentenbescherming. De private kansspelsector blijft voorstander van een duidelijk reglementair kader en een ethische en verantwoordelijke reclame, die zowel de bescherming van de consument als van gevoelige groepen versterkt.

De BAGO-leden wensen voorlopig niet te speculeren over de specifieke regelgevende projecten m.b.t. kansspelen en weddenschappen die binnenkort besproken worden in de Federale Regering. En hoewel de private sector zelf voorstander is van een duidelijk reglementair kader voor een ethische en verantwoordelijke reclame die de consument beter beschermt, wil BAGO eveneens benadrukken dat reclame essentieel is om de consument weg te houden van het illegale aanbod, dat de regels m.b.t. consumentenbescherming niet respecteert.

Zonder reclame, kan in 5 jaar tijd het aantal speler dat naar illegale kansspelwebsites surft stijgen tot 50%

Daarom is de private kansspelsector van mening dat een verbod op het uitzenden van een redelijk aantal reclamespots tijdens de uitzending van sportwedstrijden, net zou ingaan tegen het vooropgestelde doel om consumenten beter te beschermen. Vandaag wordt het aantal spelers dat naar illegale kansspelwebsites surft op 15% geschat. Indien de legale operatoren hun online aanbod niet meer zouden mogen promoten, zou dit percentage in 5 jaar tijd kunnen stijgen tot 50%! Deze projecties werden bevestigd door H2 Gambling Capital, een wereldwijd erkende onderneming gespecialiseerd in statistieken met betrekking tot kansspelen. Met andere woorden: wie de consument denkt te beschermen door reclame voor legale kansspelen te verbieden, duwt diezelfde consument in de armen van de illegale aanbieders, die niet gecontroleerd worden en geen bescherming bieden tegen onverantwoord spelgedrag.

Actief bijdragen tot een betere reclame en marketing

De leden van BAGO beperken zich niet alleen tot het naleven van de bestaande strenge Belgische regels met betrekking tot consumentenbescherming. Als belangrijkste operatoren, die ongeveer 90% van de publicitaire uitgaven van de private kansspelmarkt vertegenwoordigen, wensen ze actief bij te dragen tot een betere reclame en marketing. De vereniging heeft daarom een reeks initiatieven genomen om er zich van te verzekeren dat de reclame aan ethische criteria beantwoordt en de consument sensibiliseert voor de mogelijke gevolgen van onverantwoord spelgedrag. Zo werd een Convenant en een Charter voor ethische en verantwoordelijke reclame ondertekend, die onder meer een gemeenschappelijke preventieboodschap voorschrijven en verwijzen naar een preventiewebsite. Verder heeft BAGO recent een preventiecampagne gelanceerd op de belangrijkst private tv-zenders van het land.