Wetsvoorstel CD&V kan bouwsteen zijn voor alomvattend actieplan

Private kansspeloperatoren staan achter sterkere bescherming minderjarigen

De leden van BAGO hebben kennisgenomen van het wetsvoorstel van Els Van Hoof (CD&V) dat minderjarige sporters wil beschermen tegen matchfixing. De private kansspeloperatoren steunen het voorstel en zijn van mening da het deel kan uitmaken van een ruimer kansspelbeleid dat de bescherming van de minderjarige centraal plaatst.

Bescherming voor minderjarigen blijft topprioriteit van BAGO

Net als volksvertegenwoordiger Els Van Hoof (CD&V), zijn de operatoren die lid zijn van BAGO ervan overtuigd dat minderjarigen beschermd moeten worden. Het wetsvoorstel, dat weddenschappen op sportevenementen met minderjarigen te verbieden, past dan ook in deze visie. De leden van BAGO passen dan ook op stringente wijze de wettelijke verplichtingen toe. Zo zorgt de EPIS-controle er o.m. voor dat minderjarigen geen toegang krijgen tot (online) weddenschappen en kansspelen. Daarnaast passen de leden van BAGO het verbod op sponsoring van -18 jarige sportploegen toe.

De leden van BAGO gaan echter nog verder. Zo wordt geen enkele -18-jarige sportploeg gesponsord door een BAGO-lid. Daarnaast heeft de private kansspelsector een Convenant en Charter voor ethische en verantwoorde reclame immers reeds een ruim toepassingsgebied. Hierin werd o.m. afgesproken om zich niet te richten op een minderjarig doelpubliek voor wat betreft reclame.

Samenwerken om matchfixing te verslaan

Enkel het eerlijke verloop van een sportevenement zorgt voor vertrouwen van de consument in sportweddenschappen. De private kansspeloperatoren stellen dan ook alles in het werk om de strijd aan te gaan tegen matchfixing. Verdachte transacties worden aangegeven bij de Kansspelcommissie, de regulator van de sector. Omdat matchfixing niet stopt aan onze landsgrenzen, werken de operatoren nauw samen met EGBA en ESSA om nog beter zicht te krijgen op verdachte gedragingen tijdens sportevenementen op Europees niveau.

Zoals het wetsvoorstel terecht aangeeft, blijft ook matchfixing nog steeds een probleem bij sportevenementen, zoals jeugdcompetitie, die onder de radar blijven van enige media-aandacht. BAGO wil in deze strijd echter nog verder gaan. De kansspeloperatoren zijn vragende partij voor een doorgedreven samenwerking tussen de private kansspelsector en het nationaal platform tegen matchfixing. BAGO wil de sportfederaties tevens aanmoedigen om jongeren te sensibiliseren rond de gevaren van omkoping binnen de sportwereld.

Illegale operatoren blijven achilleshiel van het Belgische kansspelbeleid

Dit wetsvoorstel zorgt echter niet voor een waterdicht systeem voor de bescherming van minderjarigen en tegen matchfixing. Illegale kansspelwebsites houden geen rekening met de Belgische wetgeving en vallen niet onder de controle van de Belgische autoriteiten. Op een agressieve manier worden illegale kansspelen bij de Belgische consument gepromoot o.m. via het internet. Naast de bescherming van de speler, komt op deze manier ook de bescherming van de minderjarigen in gevaar.

De leden van BAGO zijn dan ook voorstander van een alomvattend kansspelbeleid, dat naast de beperkingen voor de vergunde operatoren, ook voorziet in een actieplan in de strijd tegen illegale kansspelwebsites.