BAGO neemt deel aan het colloquium van de UCL over kansspelen

De leden van BAGO zullen tijdens het colloquium over kansspelen op 25 april aan de Université catholique de Louvain (UCL) hun expertise over dit onderwerp delen.

Een multidisciplinaire benadering van kansspelen

Dit academisch colloquium, georganiseerd door de UCL, het Institut de Droit Européen en het Centre de Droit Médical et Biomédical, zal de thematiek van kansspelen op een multidisciplinaire manier aanbrengen.

De kansspelsector kent een snelle evolutie, onder meer door de mondialisering en de opkomst van nieuwe technologieën. Dergelijke omwentelingen vereisen constante en moeilijke aanpassingen van de betrokken autoriteiten om de regulering van de sector te handhaven. Toch stellen we vast dat de huidige wetgeving niet altijd de nodige flexibiliteit vertoont om op deze ontwikkelingen te kunnen inspelen.

Op welke manier kunnen we, in de huidige tijd dat internetgrenzen tussen staten vervaagt, het vrij verkeer van diensten binnen de Europese markt verzoenen met specifieke nationale wetgeving? Hoe een correct evenwicht verzekeren tussen de bescherming van kwetsbare spelers en een geloofwaardig aanbod van de legale operatoren?

BAGO zet dialoog met academische wereld en gemeenschap verder

Om het wetenschappelijke en interdisciplinaire debat over deze problematiek te voeden, wordt voor het colloquium van 25 april beroep gedaan op verschillende actoren uit zowel de academische als professionele wereld. Elke spreker zal zijn specifieke kennis inbrengen, wat absoluut noodzakelijk is om de huidige wettelijke mechanismen te beoordelen in het licht van de sociologische, psychologische en medische aspecten die inherent zijn aan de kansspelen.

Naast academici uit verscheidene disciplines, zullen juridische professionals, de Kansspelcommissie en de leden van BAGO dit debat verrijken dankzij hun concrete ervaringen.

De leden van de Belgische vereniging van private kansspeloperatoren wensen bij te dragen tot deze wetenschappelijke reflectie door objectieve informatie over de kansspelsector te verschaffen en om op deze manier een beter begrip van de sector teweeg te brengen bij het publiek.

Het programma kunt u hieronder raadplegen.

Praktische informatie

Colloquium Kansspelen : pluridisciplinaire benadering
Dinsdag 25 april 2017 ; Auditorium Montesquieu 01, 2 Place Montesquieu, Louvain-la-Neuve
Prijs : 200 euro (inclusief deelname, koffiepauzes, ontbijt en naslagwerk van Larcier).
Het colloquium is erkend als opleiding ten belope van 6 punten door de Orde van advocaten van de Franstalige en Duitstalige balie (AVOCATS.BE)

Inschrijving kan door volgend online formulier in te vullen : https://goo.gl/forms/XWU21xFPmmeWv0833