De private kansspelen bij de meest gereguleerde sectoren in België

De vergunde operatoren moeten beantwoorden aan strikte voorwaarden om online kansspelen te mogen aanbieden

De Belgische beroepsvereniging van private kansspeloperatoren (BAGO) reageert verbaasd over de berichtgeving die woensdagochtend verscheen in de Vlaamse pers naar aanleiding van de publicatie van het activiteitenrapport 2018 van de Kansspelcommissie. BAGO wil eraan herinneren dat de private legale kansspeloperatoren in België aan zeer strenge regels onderworpen zijn. Het gevolg van deze regulering is dat legale kansspelwebsites, in tegenstelling tot illegale operatoren, een hoge consumentenbescherming bieden.

De leden van BAGO zijn zich ervan bewust dat zij, indien ze hun activiteiten op een duurzame manier willen ontwikkelen, de bescherming van de speler centraal dienen te plaatsen in hun beleid. De beroepsvereniging heeft reeds verschillende initiatieven in deze richting genomen. De sector is dan ook voorstander van een duidelijke regelgeving en een strikte controle op kansspelen.

Eén van de meest gereguleerde sectoren in België

BAGO wil desalniettemin benadrukken dat de private legale kansspelsector nu al één van de meest gereguleerde sectoren in België is. Naast het feit dat het aantal licenties beperkt is en alleen de Kansspelcommissie, na een strenge controle van de wettelijke voorwaarden, een vergunning kan toekennen aan een online kansspeloperator, zijn de voorwaarden voor het exploiteren van kansspelen ook bijzonder streng. Het Koninklijk Besluit van 25 oktober 2018 legt bovendien bijkomende restricties op o.m. bij de reclamemogelijkheden voor online operatoren.

Alleen legale kansspelwebsites beschermen de consument

De Belgische consument kan alleen veilig en verantwoord spelen in een legaal en gereglementeerd aanbod. Alleen kansspelinrichtingen met een vergunning controleren de leeftijd en identiteit van de speler, gaan na of de speler niet op de lijst van uitgesloten personen staat (de zogenaamde EPIS-lijst) en bieden tijds- en inzetbeperkende tools aan. Daarom is de strijd tegen illegaal gokken essentieel om de Belgische consumenten en kwetsbare groepen te beschermen.

Tot slot wil BAGO de cijfers die deze ochtend in de pers zijn verschenen, nuanceren en de aandacht vestigen op het feit dat ze niet overeenstemmen met de winst die wordt gegenereerd door legale kansspelwebsites. Ongeveer 25% van deze opbrengst gaat via diverse belastingen en heffingen naar de financiën van de Belgische overheid.