Private kansspeloperatoren willen overleg met overheid rond concrete reclameregels voor volledige kansspelsector

BAGO pleit voor een beleid dat kanalisatie naar een gecontroleerde spelomgeving verzekert

De Belgische beroepsvereniging van private kansspeloperatoren (BAGO) roept de overheid op om rond de tafel te zitten rond concrete voorstellen met betrekking tot een striktere regulering van kansspelreclame. BAGO erkent dat er in de afgelopen jaren een overaanbod is geweest aan reclame, zowel van private als van publieke operatoren. Maar tegelijkertijd waarschuwen ze voor onbezonnen en disproportionele reguleringsinitiatieven die de consument meer zullen schaden dan helpen.

BAGO stelt vast dat ondanks de recente inwerkingtreding van nieuwe regelgeving met betrekking tot reclame voor online kansspelen, bepaalde politieke en maatschappelijke actoren blijven pleiten voor extra maatregelen zonder duidelijke visie en zonder te beseffen welke negatieve impact deze hebben op de consumentenbescherming.

De kansspeloperatoren betreuren dat ze in dit debat vandaag niet gehoord worden door de beleidsmakers en de Kansspelcommissie. BAGO waarschuwt dat een te stringente regulering automatisch leidt tot een explosie en vlucht naar illegale kansspelen, waarin niemand beschermd is. Recente studies bevestigen dat indien de erkende operatoren geen reclame zouden kunnen maken, de illegale sector in amper 5 jaar zou oprukken van ongeveer 20% naar 50% van de Belgische markt. Zonder publiciteit zouden spelers het legale aanbod niet langer kunnen onderscheiden van het illegale, ook al omdat de buitenlandse en illegale operatoren via agressieve marketing jacht zullen blijven maken op Belgische consumenten.

Consensus om reclame te beperken

“De BAGO-leden zijn zich bewust van hun maatschappelijke verantwoordelijkheid en van de overdreven aanwezigheid van kansspelreclame in de afgelopen jaren”, zegt Emmanuel Mewissen, voorzitter van BAGO. “We hebben reeds een consensus bereikt rond concrete voorstellen met betrekking tot een beperking van reclame via massamedia”.

Die voorstellen gaan verder dan wat de wetgeving vandaag voorschrijft, maar verzekeren de kanalisatie naar een legale en gecontroleerde omgeving.

De BAGO-leden willen hiervoor rond de tafel zitten met de overheid om een sectorieel akkoord te kunnen uitwerken dat geïmplementeerd wordt door alle operatoren, inclusief de Nationale Loterij.