Verbod op reclame voor kansspelen werkt contraproductief

BAGO staat open voor dialoog om de bescherming van de speler te versterken

De Belgische Beroepsvereniging van kansspeloperatoren (BAGO) reageert op de verklaringen die deze donderdag 25 juli in de krant De Morgen zijn gepubliceerd met als doel het invoeren van een totaalverbod op reclame voor kansspelen. BAGO betreurt de haast die sommige actoren aan de dag willen leggen om onevenredige maatregelen in te voeren zonder te weten wat de werkelijke voordelen zijn voor de consumentenbescherming. De beroepsvereniging roept op tot dialoog en vraagt om doeltreffendere manieren te overwegen om spelers en kwetsbare groepen te beschermen tegen problematisch spelgedrag en illegaal gokken.

De leden van BAGO willen eraan herinneren dat de laatste regelgeving omtrent reclame voor kansspelen en sportweddenschappen pas op 1 juni 2019 in werking is getreden. De hervorming omvat een groot aantal verbodsbepalingen en beperkingen voor legale operatoren die actief zijn in België. Het is nu echter nog te vroeg om de gevolgen voor de consumentenbescherming na te gaan.

Daarom is BAGO van mening dat de gevolgen van de nieuwe regels eerst moeten worden onderzocht vooraleer er meer beperkende maatregelen worden genomen. Een overdreven inperking van kansspelreclame zal namelijk zijn doel voorbij schieten en het kanalisatiebeleid en de bescherming van de speler schaden.

Een reclameverbod zal de spelers enkel duwen in de armen van de illegale markt

Recente studies tonen aan dat indien legale operatoren niet langer reclame zouden mogen maken of bonussen zouden kunnen toekennen, de illegale sector in slechts 5 jaar tijd meer dan 50% van de Belgische markt zou overnemen. Met andere woorden, door het verbieden van reclame voor vergunde operatoren zullen de kansspelen zelf niet worden ingeperkt. Hierdoor duwen we enkel de spelers in de armen van de buitenlandse en illegale operatoren waar er geen bescherming is voor kwetsbare groepen, ook al omdat ze de jacht op de Belgische consument voortzetten door middel van agressieve marketing.

BAGO zet zich ten volle in om problematisch spelgedrag te voorkomen

BAGO is steeds een pionier geweest inzake zelfregulering en initiatieven met betrekking tot verantwoord spelen. In 2016 introduceerden de leden van BAGO een sectoraal convenant dat duidelijke regels inhoudt voor ethische reclame. Daarnaast lanceerde BAGO in 2018 een grote preventiecampagne tijdens het WK voetbal in Rusland en investeren ze op dit moment volop in boodschappen voor verantwoord spelen.

Alleen een holistische aanpak zorgt voor een duurzame bescherming van de speler

We begrijpen de terechte bezorgdheid van de samenleving over de mogelijke risico’s van problematisch spelgedrag”, zegt Emmanuel Mewissen, voorzitter van de beroepsvereniging BAGO. “Wij zijn uiteraard voorstander van een verdere versterking van de consumentenbescherming en de bescherming van kwetsbare groepen, maar alleen als we gebruik maken van een doordachte aanpak.

Het voorstel om het controle- en preventiesysteem van het EPIS uit te breiden tot alle vormen van kansspelen, inclusief loterijspelen, is een stap in deze richting. Voordat een persoon toegang kan krijgen tot een spel, controleren vergunde operatoren of de persoon niet op de EPIS-lijst staat, die bijvoorbeeld personen omvat die vanwege hun beroep preventief zijn uitgesloten.

Alleen een holistische aanpak door alle betrokken actoren zal het mogelijk maken om spelers en kwetsbare groepen op de lange termijn te beschermen en ook criminaliteit en illegaal gokken effectief te bestrijden. Daarom bevestigen de leden van BAGO hierbij opnieuw hun engagement om praktische, effectieve en haalbare oplossingen te bespreken en te implementeren om consumenten in de praktijk te beschermen.