De overheid wil vanzelfsprekend een aantal kwetsbare bevolkingsgroepen beschermen. Hen wordt de toegang tot kansspelen ontzegd. Zo kunnen jongeren pas deelnemen aan online en offline weddenschappen als ze de leeftijd van 18 jaar bereikt hebben. Ook voor het spelen op bingo’s in drankgelegenheden, dient men 18 jaar te zijn. Een reëel of online casino of kansspelautomatenhal kan je pas op je 21ste verjaardag betreden.

Naast minderjarigen en jongeren is er een uitgebreide groep mensen die eveneens geen toegang krijgt tot kansspelen. Het gaat o.m. om personen die er zelf voor gekozen hebben om zich uit te sluiten van deelname aan kansspelen. Maar er zijn ook personen bij die op vraag van een belanghebbende, zoals bijvoorbeeld de partner, ouder of kind, uitgesloten worden door de Kansspelcommissie. Ook een gerechtelijke beslissing, bvb. bij een collectieve schuldenregeling, kan aanleiding geven tot uitsluiting. Ten slotte worden ook mensen met een specifiek beroep geweerd uit casino’s en speelautomatenhallen. Het gaat o.a. om magistraten, notarissen, deurwaarders en leden van de politiediensten.

Naast minderjarigen en jongeren is er een uitgebreide groep mensen
die eveneens geen toegang krijgt tot kansspelen.

Om de bescherming te optimaliseren, beschikt België sinds 2004 over het Excluded Persons Information System (EPIS), een elektronische databank bij de Federale Overheidsdienst Justitie die alle uitgesloten spelers gecentraliseerd bijhoudt. De toepassing van het spelverbod wordt in de praktijk verzekerd door een identiteitscontrole. In casino’s en speelautomatenhallen moet elke speler zich inschrijven voordat hij de speelzaal kan betreden. De inschrijving wordt aan het onthaal goedgekeurd, op basis van de identiteitskaart of paspoort. Bij drankengelegenheden zijn de speelautomaten type C (bingo en one-Ball) uitgerust met een elektronische identiteitskaartlezer die de leeftijd van de speler controleert. Bij online kansspelen en weddenschappen dient de kandidaat speler zich vooraf te registreren. De kandidaat speler krijgt dan, na controle van zijn identiteit door de Kansspelcommissie in het systeem EPIS, een persoonlijk spelerstoken. De EPIS-check vindt niet enkel plaats tijdens de registratie, maar bij ieder bezoek (of login).

Op 31 december 2015 telde de EPIS lijst meer dan 309.000 personen, waarvan meer dan 45.000 uitgesloten waren omwille van de aard van hun beroep en meer dan 24.000 zich vrijwillig hadden laten registreren. De overige uitsluitingen zijn het gevolg van een collectieve schuldenregeling (122.601 personen), een gerechtelijk beslissing (116.476 personen) en op vraag van een belanghebbende derde (220 personen) Hieruit blijkt dat slechts een minderheid op de EPIS-lijst komt ten gevolge van een eventueel problematisch spelgedrag.

Bijkomende informatie via de folder van de Kansspelcommissie: LINK