De bescherming van de speler wordt op verschillende manieren verzekerd.

Licenties & beperking van aanbod

Een onderneming kan slechts kansspelen aanbieden, voor zover ze over een geldige licentie beschikt.

Elke kansspelklasse heeft een specifieke licentie. Het aantal licenties dat kan toegekend worden is (per klasse) al dan niet beperkt en elke licentie heeft bovendien een beperkte geldigheidsduur. De toekenning gebeurt pas nadat onderzocht is of de kandidaat-operator aan alle criteria beantwoordt.

Ook de aanbieders van materiaal en diensten voor kansspelen (verkoop, verhuur, levering, invoer, uitvoer, productie, onderhoud, herstel, uitrusting) dienen te beschikken over een licentie. Daarnaast dienen personen die professioneel actief zijn in een casino, speelautomatenhal of een wedkantoor eveneens te beschikken over een licentie. Die zogenaamde licentie D bewijst dat de werknemer de nodige kennis heeft van de kansspelwetgeving en de bescherming van de speler.

Voor online kansspelen heeft de Belgische overheid een gelijkaardig systeem van licenties opgezet als voor offline spelen. Een kandidaat voor een online licentie dient reeds een gelijkaardige activiteit uit te oefenen in de reële wereld.

Grenzen aan het spel

Voor alle fysieke kansspelautomaten wordt vastgelegd wat het gemiddelde uurverlies is, m.a.w. de winst die een machine gemiddeld maximaal per uur mag maken. Ook de duurtijd van het spel, de maximale winst voor de speler en het minimaal theoretisch herverdelingsgehalte (= uitbetalingspercentage) worden vastgelegd. De praktijk toont aan dat de Belgische operatoren een uitbetalingspercentage hanteren dat ruimschoots het wettelijk minimum overschrijdt zodat zij kunnen concurreren met de illegale markt, ten voordele van de consument.

Preventie van en hulp bij problematisch gedrag

De Kansspelcommissie heeft in de afgelopen jaren verschillende initiatieven genomen om kwetsbare groepen en potentiële spelers te wijzen op de mogelijke gevaren van een gok- of spelverslaving.

Zo werd onder de naam ‘Bluf!’ een preventiecampagne opgezet voor jongeren rond de gevaren van poker (zie www.bluffonline.be )

De Kansspelcommissie communiceert ook regelmatig rond de gevaren van problematisch gokgedrag op haar facebook-pagina en stelt op haar website een preventiefolder (gokfolder) ter beschikking.

Om de eerste stap naar professionele hulpverlening verder te vergemakkelijken heeft de Kansspelcommissie in samenwerking met CAD-Limburg en de vzw Le Pélican de website www.gokhulp.be opgezet. Bezoekers van de website kunnen er in alle anonimiteit informatie vinden over kansspelen en problematisch spelgedrag en over de bestaande hulpverlening. De bezoekers kunnen er ook verschillende zelftests uitvoeren en tot een kosteloos online zelfhulpprogramma toetreden.

gokhulp-screenshot

Het is ook wettelijk bepaald dat elke operator een informatiefolder ter beschikking stelt van zijn klanten en dat de gokhulplijn en de adressen van hulpverleners duidelijk zichtbaar zijn. De online aanbieders van kansspelen dienen eveneens het ‘gokhulp’ logo van de kansspelcommissie op een prominente plaats aan te brengen op hun websites. Bij het klikken op deze afbeelding, wordt de speler doorverwezen naar de webpagina van de Kansspelcommissie over de ‘bescherming van de speler’ en de openingspagina van www.gokhulp.be.

Ten slotte stippelen de meeste actoren ook een eigen verantwoord spelbeleid uit. Ze werken actief samen met erkende hulpverleningsorganisaties. Spelers krijgen bijvoorbeeld de mogelijkheid om een zelftest uit te voeren om problematisch gedrag te herkennen en/of zichzelf een spellimiet op te leggen. Daarenboven krijgen ze ook de mogelijkheid om zichzelf tijdelijk uit te sluiten. Het personeel wordt door professionele hulpverleners opgeleid om problematisch spelgedrag te identificeren, de mogelijke negatieve gevolgen voor de speler te kennen en adequaat te kunnen reageren. Gedragscodes worden opgesteld voor de medewerkers, zodat ze op de meest gepaste manier omgaan met klanten.

Ga naar de nieuwe preventiesite van de private kansspeloperatoren www.playsafe.be

Bijkomende informatie via de folder van de Kansspelcommissie: LINK