Consument eerste slachtoffer van verbod op kansspelreclame

Gouden tijd breekt aan voor illegale aanbieders

Brussel, 9 mei 2022 – De legale private kansspeloperatoren reageren verbolgen op het door de Minister van Justitie aangekondigde drastische verbod op reclame voor legale kansspelen. Deze maatregel komt de consument niet ten goede, in tegendeel. Hij zal namelijk het verschil niet meer kunnen maken tussen het legale en het illegale aanbod en dreigt steeds vaker te gaan spelen op websites die geen garanties bieden op het vlak van spelersbescherming.

RECLAMEVERBOD TREFT ENKEL GEREGULEERD PRIVATE AANBOD

Een kansspel is voor 99% van de spelers een recreatief en occasioneel tijdverdrijf. Ook de operatoren hebben er belang bij dat dit op de meest veilige manier gebeurt. Volgens Sciensano zou zo’n 0,2 tot 0,9% van de bevolking een risico op kansspelverslaving vertonen. Een relatief laag percentage, maar uiteraard is elke verslaafde er één teveel en moeten de overheid en de sector alles in het werk stellen om problematisch spelgedrag voor te zijn. De sector stelt daarom al langer voor om alle legale operatoren een zorgplicht op te leggen (zie verder).

Een reclameverbod voor het legale aanbod is echter geen oplossing tegen gokverslaving. Een recente survey van de UGent toont aan dat 1 operator op 3 die in België reclame maakt voor kansspelen op sociale media, illegaal is. Als de consument door het reclameverbod het onderscheid tussen legale en illegale aanbieder niet meer kan maken, zal hij nog vaker zijn toevlucht zoeken naar de operatoren die zich per definitie niet aan de regels houden. Vandaag al, wordt in België 1 euro op 5 uitgegeven in het illegale circuit.

Reclame is noodzakelijk is om de consument naar een legaal, gecontroleerd en veilig legaal aanbod te kunnen kanaliseren. Voorbeelden uit het buitenland, zoals Italië en Spanje, waar reclame en sponsoring in 2019 werden verboden, tonen concreet aan wat de gevaren zijn van een reclameverbod. Zo heeft men, sinds de invoering van een totaalverbod in Italië, een groei vastgesteld van de illegale sector met maar liefst 50% (2019-2021).

TWEE MATEN, TWEE GEWICHTEN

BAGO stelt vast dat de Regering het onderbouwde advies van de Kansspelcommissie, de regulator van de sector, m.b.t. reclame gewoon naast zich neerlegt en kiest voor een drastisch verbod.

BAGO stelt eveneens vast dat de regering de grootste kansspeloperator, die ook veruit de grootste adverteerder is (40%), m.n. de Nationale Loterij, ongemoeid laat. Studies tonen nochtans aan dat geen enkel kansspel risicoloos is en dat bijvoorbeeld krasspelen een gelijkaardig risico vertonen als sportweddenschappen.

Men kan zich dan ook de vraag stellen of de Regering hier effectief een beslissing neemt waarbij de zorg om de consument centraal staat. BAGO wenst ook te benadrukken dat, in tegenstelling tot wat de Minister van Justitie vanochtend op radio 1 beweerde, er nooit overleg geweest is met de sector, wat de legale operatoren uiteraard betreuren.

PROBLEMATISCH SPELGEDRAG SNELLER IDENTIFICEREN

BAGO stelt vast dat er vanwege de Regering geen aandacht is voor échte oplossingen om de consumentenbescherming te versterken. Nieuwe technologieën en de aggregatie van gegevens maken het namelijk mogelijk nieuwe mechanismen in te voeren om risicovol gedrag op te sporen en te voorkomen. Heel wat operatoren doen dit nu al. BAGO stelt dan ook voor om een algemeen wettelijk kader uit te werken om de zorgplicht aan de hele sector op te leggen. Zo’n zorgplicht zou onder meer inhouden dat alle operatoren het spelgedrag van hun spelers moeten monitoren, de spelers proactief dienen te informeren over wijzigend gedrag en hen de mogelijkheid moeten aanbieden om zichzelf pauzes en limieten op te leggen.

“Vandaag zetten steeds meer legale operatoren algoritmes en artificiële intelligentie in om ontluikend problematisch spelgedrag vroegtijdig te identificeren en de spelers oplossingen aan te bieden, tot zelfs
het advies om zich op de EPIS-lijst te laten registreren”
, zegt Tom De Clercq, voorzitter van BAGO. “Als we gokverslavingen effectief willen bestrijden, dan is dit de te volgen weg”.