Consumentenbescherming & verantwoord spel

Het Belgische beleid van de afgelopen 15 jaar was er op gericht de illegale, niet-gereguleerde kansspelen te bestrijden, specifieke kwetsbare groepen in bescherming te nemen en de nodige regels uit te vaardigen zodat de consument voldoende bescherming genoot tegen de mogelijke gevaren van problematisch spelgedrag.
Bovendien moest de speler die problematisch spelgedrag vertoonde kunnen rekenen op de nodige hulpmiddelen.

Strijd tegen illegale kansspelen
Bescherming van kwetsbare groepen
Bescherming van de speler