Om kansspelen te kunnen aanbieden in België, dien je aan heel wat voorwaarden te beantwoorden. De overheid wenst zo voldoende garanties te krijgen dat de aanbieder van kansspelen dit op een verantwoorde manier zal doen.

Voorwaarden om een licentie te kunnen ontvangen

Zo moet elke kandidaat operator een licentie aanvragen waarbij hij kan aantonen dat hij geen strafregister heeft, dat hij beantwoordt aan de essentiële vereisten op het vlak van goed gedrag en zeden en fiscaliteit (zowel persoonlijk als in hoofde van zijn vennootschap). Bovendien dient hij informatie te verschaffen over het aandeelhouderschap van de onderneming en aan te tonen dat ze solvabel is.

Naargelang de licentie, zullen er bijkomende garanties gevraagd worden aan de kandidaat licentiehouder.

Ook het personeel dat actief is in casino’s, speelautomatenhallen en weddenschapskantoren dient over een geldige licentie D te beschikken. Bij de aanvraag van die licentie zal de betrokken persoon eveneens dienen te beschikken over zijn burgerlijke en politieke rechten en een bewijs van goed gedrag en zeden. Bovendien zal de kandidaat moeten deelnemen aan een online opleiding georganiseerd door de Kansspelcommissie, alvorens hij zijn vergunning D ontvangt. Na 5 jaar dient de persoon een vervolgopleiding te volgen indien hij een verlenging van zijn vergunning wenst.

Controle & transparantie

Naast het uitvaardigen van licenties en het vastleggen van de types kansspelen die mogen aangeboden worden is de Kansspelcommissie ook bevoegd voor het uitvaardigen van de regels met betrekking tot de keuring van de kansspelautomaten. Zo weet men zeker dat ze aan de wettelijke en reglementaire bepalingen voldoen.

Deze technische regels worden uitgewerkt in Protocollen. Voor elk van de 4 klassen van aanbieders (casino’s, speelautomatenhallen, drankgelegenheden en wedkantoren – zowel online als offline) bestaat een specifiek protocol informatica en protocol metrologie.

De modelgoedkeuring geldt voor een bepaalde periode (bvb. 10 jaar) en legt een aantal technische installatievoorwaarden vast voor de toestellen die tot dat model behoren.

Elk toestel dient, voor het in gebruik kan genomen worden, geijkt te worden. Die zogenaamde eerste ijk heeft tot doel na te gaan of het toestel effectief overeenstemt met het goedgekeurde model en voldoet aan de vastgelegde technische voorschriften.

Elke kansspelautomaat dient een aantal gegevens (zoals inzetten en winsten) door te sturen naar een centrale computer, zodat ze gemakkelijk consulteerbaar zijn. Via een GPRS module stuurt het kansspeltoestel de gegevens dagelijks automatisch naar de Kansspelcommissie, zodat een technische, administratieve en financiële controle mogelijk is. Dit systeem is geregeld op basis van metrologische en IT-protocollen, opgesteld door de Kansspelcommissie

Naast de toestellen, zijn ook de tafelspelen onderhevig aan specifieke regels, gaande van de verpakking en de berging van kaarten en dobbelstenen, over de toewijzing van een kaartenschudder en –verdeler tot een specifieke speltafel, de te gebruiken schijven en penningen, tot de minimum- en maximuminzetten.

Ook de regelgeving met betrekking tot online activiteiten, garandeert een effectieve controle van de activiteiten. We denken daarbij onder meer aan de controle op de toegang van de spelers tot de website, de identificatie van de speler bij betaling, het doorsturen van log-files van alle online spelen en weddenschappen naar de Kansspelcommissie en de verzekering dat de serverinfrastructuur in België gelokaliseerd is.

Zodra een vergunninghouder zijn licentie ontvangen heeft, zal hij op regelmatige tijdstippen onderworpen worden aan controles door de Kansspelcommissie en andere politionele diensten.