Een betere omkadering van reclame voor kansspelen

De Belgische private kansspelsector ondertekent de eerste Europese Code voor verantwoordelijke reclame voor online kansspelen.

De Belgische beroepsvereniging van private kansspeloperatoren (BAGO) heeft vandaag de eerste Europese Code m.b.t. verantwoordelijke reclame voor online kansspelen aangenomen. Omdat het internet geen grenzen kent, is een Europese aanpak noodzakelijk om een efficiënte omkadering van online kansspelen te verzekeren. BAGO benadrukt dat een legaal, veilig en zichtbaar aanbod de beste garantie biedt voor de bescherming van de consument tegen illegale kansspelen.

Met de goedkeuring van de eerste Europese gedragscode voor reclame voor online kansspelen, bewijzen BAGO en de Europese Associatie van kansspeloperatoren (EGBA) opnieuw hun engagement voor verantwoordelijke reclame. De code voert essentiële regels in m.b.t. de inhoud van reclame voor alle media, met inbegrip van sociale netwerken. De tekst schenkt in het bijzonder aandacht aan maatregelen die minderjarigen zullen beschermen tegen blootstelling aan reclame voor kansspelen.

“Het aannemen van deze code is een vanzelfsprekendheid”, zegt Emmanuel Mewissen, voorzitter van BAGO. “Online kansspelen worden steeds vaker op internationaal niveau georganiseerd. De consument wordt, zowel in België als in het buitenland, blootgesteld aan reclame terwijl hij op het internet surft of tijdens een Engelse voetbalwedstrijd op tv. De code stelt ons in staat om in heel Europa duidelijke en hoogstaande normen voor verantwoordelijke reclame te promoten.”

Een noodzakelijk wapen in de strijd tegen illegale kansspelen

BAGO en EGBA wijzen erop dat reclame essentieel is om de consument te informeren over het legale, veilige en gecontroleerde kansspelaanbod en hem zo af te wenden van oneerlijke en illegale websites. Die illegale websites zetten de consument aan tot overmatig spelen en maken gebruik van een agressieve marketing onder meer aan de hand van ongebreidelde bonussen.

De Europese gedragscode dient ter aanvulling van de nationale wetgeving en van het Convenant van BAGO voor ethische en verantwoorde reclame (november 2016). De toepassing van de gedragscode zal worden gecontroleerd door een onafhankelijke derde partij.

BAGO verbindt zich er toe om de Gedragscode bij haar leden en bij alle private kansspeloperatoren te promoten. Daarnaast roept BAGO de kansspeloperatoren op om de Code ook in eigen naam te ondertekenen.

De Europese gedragscode is beschikbaar online.