Kansspeloperatoren leggen zichzelf zorgplicht op

Een preventiebeleid op basis van wetenschappelijke inzichten, data en artificiële intelligentie zal problematisch gokgedrag sneller identificeren en voorkomen.

Brussel, 14 November 2023 –  Vandaag hebben 6 Belgische kansspeloperatoren met trots het Zorgplicht Convenant ondertekend. Het Convenant biedt een duidelijk kader waarbinnen elke operator zich engageert om een preventiebeleid uit te werken dat problematisch spelgedrag, op basis van wetenschappelijk onderbouwde criteria, sneller identificeert en voorkomt. BAGO vraagt van de overheid een op feiten gebaseerd beleid.  

De 6 operatoren, die allemaal lid zijn van de Belgian Association of Gaming Operators (BAGO), zijn zich bewust van hun maatschappelijke verantwoordelijkheid. Zoals met vele andere diensten en goederen, heeft de digitalisering de toegang tot kansspelen sterk vereenvoudigd. Vandaag speelt 70% van de Belgische gokkers online. En hoewel de overgrote meerderheid van de Belgen dat op een verantwoorde manier doet, zijn er gevallen waar het grondig uit de hand kan lopen. “Sciensano schat dat zo’n 0,9% van de bevolking vatbaar is voor een gokverslaving. Vaak gaat dat gepaard met emotionele, relationele en financiële problemen”, stelt Damien Thiéry, Secretaris-Generaal van BAGO. “Dat willen we ten allen prijzen vermijden, want legale kansspeloperatoren willen een veilige vorm van entertainment aanbieden. Je bouwt nu eenmaal geen duurzame economische activiteit uit op de kap van verslavingen”.

Het Zorgplicht Convenant dat vandaag door 6 vooraanstaande operatoren werd ondertekend, bepaalt dat elke operator zich engageert om – als dit nog niet het geval zou zijn –een preventiebeleid uit te werken dat steunt op 4 pijlers: 

  1. Een detectiesysteem –  op basis van algoritmes, artificiële intelligentie en wetenschappelijk onderbouwde criteria (markers of harm) – dat potentieel risicovol gedrag identificeert. De gehanteerde criteria zijn onder meer  de speelfrequentie, speelduur, intensiteit, stortingen, en andere relevante criteria volgt om potentieel risicovol gedrag te identificeren.
  2. Acties en/of aanbevelingen ter bescherming van de speler, zoals het verstrekken van informatie over mogelijke risico’s, voorstellen van vrijwillige stortingslimieten, het bieden van reality checks, zelfuitsluiting, en algemene uitsluiting via toezichthouders.
  3. Opleiding en training voor personeel, zodat het in staat is om potentiële problemen te identificeren en passende acties te ondernemen.
  4. Delen van het gevoerde preventiebeleid met de Kansspelcommissie 

Op termijn willen de operatoren, in samenwerking met de Kansspelcommissie, werk maken van een onafhankelijk controlemechanisme. Ook roepen ze de overheid op om een Zorgplicht wettelijk verplichtend te maken voor alle legale kansspeloperatoren in België, inclusief de Nationale Loterij.

Onze focus ligt op het creëren van een omgeving waarin spelers op een verantwoorde en veilige manier kunnen deelnemen aan kansspelen,” zegt Tom De Clercq, Voorzitter van BAGO. “Zo’n zorgplicht is een nuttige aanvulling op andere bestaande beschermingsmiddelen, zoals de EPIS-check en de stortingslimiet met bijhorende controle op wanbetalerschap.” 

Emmanuel Mewissen, Ondervoorzitter van BAGO, voegt er aan toe: “Het is echter niet voldoende om een veilige legale kansspelomgeving te creëren. De spelers moeten er ook hun weg naar kunnen vinden. En dat wordt steeds moeilijker, aangezien de legale operatoren een reclameverbod opgelegd kregen. Vandaag al speelt 1 Belg op 5 in het illegale circuit. Morgen is dat wellicht 2 op 5.”

BAGO pleit voor een evidence-based benadering van de overheid, waarbij de impact van maatregelen effectief gemeten wordt en bijgestuurd. Onlangs nog bleek dat het reclameverbod dat Italië invoerde voor een ongekende groei zorgt van de illegale markt.