Colloquium over Kansspelen (Vrijdag 25/11/16)

Op vrijdag 25 november te BOZAR Brussel

De kansspelsector wordt dagelijks geconfronteerd met talloze uitdagingen (evolutie van de wettelijke en reglementaire voorschriften, van de consumentenvoorkeuren, van de online kansspelen,…). De leden van BAGO wensen een maatschappelijke reflectie te stimuleren over de toekomst van de sector, waarbij twee fundamentele vereisten verzoend worden: enerzijds een daadwerkelijke en efficiënte bescherming van de speler en anderzijds de economische leefbaarheid van de legale operatoren.

Dit colloquium is het startsein van deze reflectie.