Coronavirus : de private kansspelsector ongerust over verlengde sluiting van casino’s en kansspeelhallen

De stormloop op casino’s aan onze buitengrenzen en illegale speelzalen zal de consumentenbescherming schaden.

De Belgische beroepsvereniging van private kansspeloperatoren (BAGO) waarschuwt de overheid voor de risico’s verbonden aan een verlengde sluiting van casino’s en kansspeelhallen in België. Zonder beschikbaar legaal aanbod, zullen de spelers naar de buitenlandse casino’s aan onze buitengrenzen of naar illegale speelzalen trekken. Zij voldoen niet aan de Belgische regels met betrekking tot de consumentenbescherming, waaronder de leeftijdslimiet van 21 jaar. Ze beantwoorden ook niet aan de hygiëneregels die België oplegt. BAGO nodigt de overheid uit om snel een protocolakkoord af te sluiten met de private sector in België, zodat de spelers in een veilige omgeving kunnen ontvangen worden.

De Nationale Veiligheidsraad heeft woensdag aangekondigd dat de casino’s en kansspeelhallen gesloten blijven tot 1 juli. De beroepsverenigingen van de sector hadden nochtans zeer concrete voorstellen geformuleerd om een snelle en veilige heropstart mogelijk te maken. De sector voorzag, naast de klassieke beschermingsmaatregelen (plexiglas, social distancing, handgel, ontsmetting van toestellen, enz.), ook een controle van de lichaamstemperatuur aan de ingang en de verplichting om handsschoenen te dragen bij het manipuleren van jetons. De sector brengt in herinnering dat jetons enkel aan de speeltafels van casino’s worden gebruikt.

BAGO vreest dat de verlengde sluiting van de Belgische kansspelinrichtingen een stormloop veroorzaakt naar illegale speelzalen en casino’s die aan onze buitengrenzen gevestigd zijn. Bijna al onze buurlanden hebben de heropening van kansspelinrichtingen op hun territorium toegestaan. De Franse en Duitse casino’s zijn opnieuw toegankelijk sinds 2 juni.

“De casino’s en kansspeelhallen in de ons omringende landen bieden niet dezelfde bescherming als in België”, verduidelijkt Emmanuel Mewissen, voorzitter van BAGO. “Een jongere van 18 jaar of een uitgesloten speler kan bijvoorbeeld zonder probleem gaan spelen in een casino in Duinkerke of Rijsel”.

De Belgische kansspeloperatoren stellen daarenboven vast dat er een heropleving is van clandestiene speelzalen in België.

“Deze tendens verontrust ons en vormt een reëel gevaar voor de consument”, bevestigt Renato Bazzarini, lid van het Directiecomité van BAGO.

De Belgische casino’s en kansspeelhallen bevinden zich in een precaire financiële situatie na zowat 3 maanden inactiviteit. Enkel voor de maand april wordt het omzetverlies van de legale operatoren geschat op 74,16%. Bovenop de impact op de spelersbescherming, kan de verlengde sluiting van de fysieke kansspelinrichtingen ook ernstige economische gevolgen hebben voor een sector die zowat 12.400 rechtstreekse en onrechtstreekse jobs genereert.

BAGO en zijn leden zullen blijven samenwerken met de overheid in de strijd tegen illegale kansspelen. Ze roepen de federale regering op om snel werk te maken van een protocolakkoord met de sector om een veilige heropening van de casino’s en kansspeelhallen mogelijk te maken.