Illegaal gokken piekt tijdens het WK voetbal

Brits onderzoek toont noodzaak aan om illegaal gokken beter in kaart te brengen en aan te pakken 

Brussel, 27 januari 2023 –  Uit Brits onderzoek naar online gokken blijkt dat het aantal Britse gokkers dat illegale websites bezocht tijdens het wereldkampioenschap voetbal in Qatar verdrievoudigde. Een gelijkaardig fenomeen heeft zich wellicht in België voorgedaan. BAGO roept de overheid op om de aanwezigheid van illegale operatoren beter in kaart te brengen en het effect van nieuw beleid voor de legale sector af te toetsen aan de effecten ervan op de illegale markt.

Tijdens het WK voetbal voerde het onderzoeksteam van ‘Yield Sec’ in opdracht van de BGC (Betting & Gaming Council), de vereniging van Britse legale kansspeloperatoren, een onderzoek uit naar illegale gokpraktijken tijdens het WK voetbal. Op basis van een digitaal onderzoek, concludeert Yield Sec dat in de maand december van 2022 zo’n 250.000 personen een illegale kansspelwebsite bezochten. In december 2021 waren dat er maar 80.000. Deze exponentiële stijging is ook merkbaar tussen November 2021 en November 2022. 

België beschikt vandaag niet over de nodige technische middelen om de omvang van de illegale sector na te gaan. Het laatste jaarverslag van de Kansspelcommissie, de regulator van de sector, schat het illegale online aanbod in België op zo’n 20% van de markt.  Eén speler op vijf zou met andere woorden illegaal spelen. Een survey van de UGent toonde reeds aan dat dat 1 operator op 3 die in België reclame maakt voor kansspelen op sociale media, illegaal is. BAGO heeft al meermaals gewaarschuwd voor de ernstige risico’s verbonden aan illegaal gokken. Illegale kansspelwebsites worden niet gecontroleerd door de regulator en bieden bijvoorbeeld geen uitbetalingsgarantie, geen beperking van de speellimieten en geen leeftijdscontrole van (te) jonge spelers.

BAGO erkent dat de Kansspelcommissie stappen vooruit zet in de strijd tegen illegale operatoren, door actiever op te treden tegen de illegale websites en door de consument bewust te maken van de gevaren. Heel wat van de illegale websites op de zogenaamde zwarte lijst van de Kansspelcommissie blijven echter bereikbaar. 

Tegelijkertijd klaagt de beroepsvereniging aan dat de overheid vandaag onvoldoende stilstaat bij de potentiële neveneffecten van nieuw beleid voor de illegale sector.

“Het is bijvoorbeeld bijzonder populair om een reclameverbod voor legale operatoren af te kondigen. In de praktijk betekent dat echter dat de consument online enkel nog geconfronteerd wordt met reclame van illegale aanbieders, die geen enkele garantie bieden voor de spelersbescherming”, stelt Damien Thiéry, Secretaris-Generaal van BAGO.

De secretaris-generaal dringt er daarom bij de minister van Justitie op aan zijn Koninklijk Besluit Reclame aan te passen in het licht van deze nieuwe informatie uit het Verenigd Koninkrijk.

“Het is hoog tijd dat de overheid de gevaren van het illegale aanbod onderkent en strenge regels voor de legale sector koppelt aan een efficiënt kanalisatiebeleid. De speler naar een veilig aanbod kanaliseren, dat garanties biedt op het vlak van identiteitscontrole, speellimieten en het voorkomen van problematisch spelgedrag, zou het ultieme doel van de overheid moeten zijn”, voegt Tom De Clercq, voorzitter van BAGO, toe. 

“In de praktijk stellen we echter vast de Minister van Justitie Vincent Van Quickenborne zijn pijlen enkel richt op de legale sector en niet stilstaat bij de mogelijke nefaste effecten van zijn beleid voor de consumentenbescherming. Een efficiënt kansspelbeleid heeft nood aan een objectieve meting van de illegale markt en de effecten van het beleid op de groei ervan. Andere landen zoals Denemarken doen dit al. We moeten dringend afstappen van het huidige beleid op buikgevoel”.

In dat opzicht verwijst BAGO ook naar de bevraging die de Kansspelcommissie liet uitvoeren bij personen die zich vrijwillig op de op de Excluded Persons Information System (EPIS) lijst hebben laten inschrijven. Daaruit blijkt dat één vierde van deze personen toch opnieuw aan het gokken gaat. Daarvan maakt één derde gebruik van het illegale aanbod. De overige uitgesloten spelers richten zich op de spelen van de Nationale Loterij en op kansspelen in cafés, want die zijn voorlopig niet onderworpen aan de EPIS-wetgeving.