Ook krasloten kunnen problematisch spelgedrag veroorzaken

Risicopotentieel Win for Life en Woohoo ligt hoger dan dat van sportweddenschappen, concludeert onderzoek

Brussel, 8 maart 2023 – Uit een net gepubliceerde analyse naar de structurele spelkenmerken van kansspelen in België, blijkt dat de krasloten en e-games van de Nationale Loterij over heel wat kenmerken beschikken die aanleiding kunnen geven tot problematisch spelgedrag. De studie toont aan dat geen enkel kansspel kan claimen dat het risicoloos is. De Belgische beroepsvereniging van Kansspeloperatoren (BAGO) roept de overheid op om de huidige en toekomstige stringente regelgeving voor casino’s, speelautomatenhallen en weddenschapskantoren, ook toe te passen op de eigen kansspelen.

Omdat de Belgische overheid bijzonder karig is in onderzoek naar kansspelen, besloot BAGO zelf een analyse te bestellen bij de Oostenrijkse expert Michael Auer, Doctor in de Psychologie en Master in statistiek. Dr. Auer analyseerde de structurele kenmerken van de meest voorkomende kansspelen op de Belgische markt, zowel online als offline. Hij gebruikte daarbij de ASTERIG methodologie, die een gestructureerde en gekwantificeerde methode aanbiedt om het risicopotentieel van een spel te beoordelen. 

De structurele kenmerken van een kansspel worden concreet beoordeeld op 10 onafhankelijke dimensies, waarvan geweten is dat ze een invloed hebben op gokverslavingsrisico’s. Niet elke dimensie is echter even belangrijk bij het opmaken van een risicoprofiel. De criteria ‘frequentie’ en ‘continuïteit’ kregen bijvoorbeeld de zwaarste weging mee in de eindbeoordeling.

GEEN ENKEL KANSSPEL IS RISICOLOOS

De analyse van Dr. Auer bevestigt wat experten al langer wisten, namelijk dat de traditionele loterijspelen als minst risicovol kunnen beschouwd worden en dat slots in (online) casino’s en speelautomatenhallen het meest risicovol zijn. 

Wat wel opvalt is dat de krasloten en e-games (Woohoo) van de Nationale Loterij een vrij hoge risicoscore behalen en zelfs als risicovoller worden beschouwd als sportweddenschappen en tafelspelen in casino’s. 

“Voor buitenstaanders kan dit verrassend zijn, maar een gelijkaardige studie uit 2017, in opdracht van de Nederlandse Kansspelautoriteit, was al tot dezelfde conclusie gekomen voor krasloten”, stelt BAGO Secretaris-Generaal Damien Thiéry. “Voor de Woohoo spelen is het dan weer de Belgische Kansspelcommisie (KSC) die er onlangs nog op wees dat ze meer gemeen hebben met het private kansspelaanbod, dan met traditionele loterijen”, voegt hij eraan toe. 

De hoge score van krasloten en Woohoo-spelen wordt onder meer verklaard door een hoge speelfrequentie (er kan binnen enkele seconden gespeeld worden), het (online) aanbieden van een autoplay-functie (continuïteit), de mogelijkheid om verschillende bedragen te kunnen inzetten en de vorm en stijl van de spelen, die amper verschillen van de spelen aangeboden door private operatoren.

OOK OMGEVINGSFACTOREN SPELEN ROL IN VOORKOMING GOKVERSLAVING

Michael Auer benadrukt dat deze studie slechts een partieel beeld schetst van de realiteit, aangezien problematisch spelgedrag het product is van een ingewikkeld samenspel tussen verschillende factoren. Naast de structurele kenmerken van een kansspel, spelen ook maatschappelijke variabelen, de persoonlijke kenmerken van een persoon en situationele variabelen mee bij het veroorzaken van problematisch spelgedrag.

“Wetgeving is typisch zo’n maatschappelijke variabel die het risico verbonden aan een kansspel kan helpen temperen”, stelt BAGO-voorzitter Tom De Clercq. “De huidige wetgeving op kansspelen zorgt er voor dat de private operatoren veel garanties kunnen bieden op vlak van veilige speelomgeving. Zo hanteren we onder meer strikte  leeftijdslimieten om te voorkomen dat minderjarigen zouden kunnen deelnemen aan kansspelen of sportweddenschappen, voeren we een EPIS-controle (Excluded Persons Information System) uit en gaan we bij de overheid na of iemand niet als wanbetaler bekendstaat, alvorens een verzoek tot wijziging van zijn speellimiet te behandelen.” 

BAGO Ondervoorzitter Emmanuel Mewissen, voegt toe: “Het is daarom onbegrijpelijk dat de Belgische overheid haar eigen spelaanbod niet aan dezelfde stringente regels onderwerpt. Bovendien worden er bijkomende maatregelen aangekondigd, zoals een reclameverbod en een verbod op eengemaakte spelersrekeningen per operator, die opnieuw niet van toepassing zullen zijn op de Nationale Loterij. Dit valt, met het oog op de bescherming van de consument, niet te begrijpen”. 

De beroepsvereniging is er zich van bewust dat een door de sector gefinancierd onderzoek altijd als verdacht zal worden beschouwd, maar hoopt hiermee de overheid aan te zetten om een op feiten gebaseerd beleid te voeren, eerder dan op buikgevoel te varen.