Match fixing in tennis: Kansspeloperatoren zijn hevige voorstanders van verhoogde fraudebestrijding

BAGO juicht de actie van de Kansspelcommissie toe

De Belgische vereniging van private kansspeloperatoren (BAGO) juicht de actie van de Kansspelcommissie, die op woensdag 6 juni 2018 in de pers is verschenen, toe. Het is tevens dankzij de waakzaamheid en proactiviteit van private operatoren in samenwerking met de Kansspelcommissie dat deze criminele organisaties die zich bezighouden met fraude, corruptie en het witwassen van geld, kunnen worden ontmaskerd. BAGO roept echter op tot een nog nauwere samenwerking tussen alle betrokken actoren om fraude bij sportweddenschappen uit te roeien, de integriteit van de sport te behouden en een optimale bescherming van de speler te garanderen.

BAGO steunt minister van Justitie Koen Geens wanneer hij stelt dat een nauwe samenwerking tussen de autoriteiten en de verschillende sectoren noodzakelijk is om het vertrouwen in de sport te garanderen en misbruik te voorkomen. BAGO wil op deze oproep reageren en vraagt de publieke overheden en alle sportfederaties om samen te werken en zo elke vorm van match fixing te voorkomen.

“Het probleem van match fixing kan alleen effectief worden aangepakt als de overheden, de sportwereld en de kansspeloperatoren nauw samenwerken,” zegt BAGO. “We betreuren het dat de private sector nog niet is uitgenodigd om deel te nemen aan het nationale platform tegen de manipulatie van sportwedstrijden.”

De cruciale rol van de private sector in de strijd tegen fraude

De private kansspelsector vormt momenteel al een essentieel onderdeel van de ontmanteling van criminele organisaties. Vergunde operatoren handelen proactief in het identificeren van frauduleuze weddenschappen en melden dergelijk verdachte transacties aan de Kansspelcommissie, de regulator van de sector. Hiernaast werken de leden van BAGO op Europees niveau nauw samen binnen de European Gaming & Betting Association (EGBA) of de European Sports Security Association (ESSA) om fraude effectief te bestrijden.

Integriteit is essentieel voor sportweddenschappen

Terwijl match fixing de integriteit van de sport ernstig schaadt door elke kans op een eerlijke competitie te ontnemen, schaadt dit ook de erkende kansspeloperatoren en de bonafide spelers van sportweddenschappen. Sommige waarnemers hebben de relatie tussen sport en kansspelen in vraag gesteld, maar de belangen van deze twee werelden zijn niet onverenigbaar. Beide zijn gebaseerd op het eerlijke verloop van het spel. Daarenboven worden spelers steeds vaker blootgesteld aan de internationale markt die, zoals in België, heel wat illegale websites omvat. BAGO wil hier dan ook benadrukken dat de legale sector, samen met de strikte wetgeving in België, een effectieve bescherming biedt tegen de illegale sector.

BAGO pleit tenslotte voor sterkere preventiemaatregelen om consumenten verder te beschermen tegen match fixing en illegale goksites. De leden zijn dan ook absolute voorstander van het centrale meldingspunt www.sportfraude.be waar elke mogelijke vorm van fraude kan worden gemeld.