De Nationale Loterij, de enige openbare operator op de kansspelmarkt, is ook – en vooral – de enige operator die legaal loterijen op het Belgische grondgebied mag organiseren. Andere individuen of organisaties die een loterij zouden organiseren, stellen zich bloot aan mogelijke strafrechtelijke sancties.

Vandaag zijn de activiteiten van de Nationale Loterij niet enkel beperkt tot het organiseren van loterijen. Haar beheersovereenkomst voorziet namelijk ook in het organiseren van weddenschappen, wedstrijden en kansspelen. Dit neemt echter niet weg dat de Nationale Loterij nog altijd de enige operator is op wie – gedeeltelijk – de wet van 7 mei 1999 op de kansspelen niet van toepassing is. Het is een aparte wetgeving die uitsluitend op de Nationale Loterij betrekking heeft, die haar werking regelt.

De Nationale Loterij heeft de rechtsvorm van een naamloze vennootschap en opereert in de praktijk als een gewone onderneming, met die uitzondering dat de Staat haar enige aandeelhouder is. Ze is bijgevolg eigendom van de Staat, ook al voorziet de wet in de theoretische mogelijkheid om het aandeelhouderschap tot privépersonen uit te breiden.

loterie_natio_1-1De nauwe banden tussen de Nationale Loterij en de Staat worden geregeld door een beheersovereenkomst. Deze beheersovereenkomst omschrijft onder meer de missies van de onderneming; haar gedragsregels ten opzichte van de consumenten; de regels voor de vergoedingen die aan de Staat moeten worden overgemaakt, waaronder de monopolierente; de besteding van haar netto-inkomsten; haar ondernemingsplan; en de eventuele sancties bij een niet-naleving van haar verplichtingen.

De Nationale Loterij is uiteraard meer dan een gewone organisator van loterijen, en wel sinds lange tijd. Haar productenportfolio is in de loop der jaren fors uitgebreid en omvat intussen sportweddenschappen, een brede waaier van krasloten en online trekkingen en krasloten. Zij is dan ook ontegensprekelijk een volwaardige speler op de kansspelmarkt en beconcurreert vrijwel alle privé-operatoren, zij het vanuit een volstrekt andere wettelijke en organisatorische positie.