Verantwoorde reclame

Het Belgische kanalisatiebeleid heeft altijd gesteund op het omkaderen van een voor de speler aantrekkelijk legaal aanbod, dat voldoende garanties biedt voor de bescherming van de speler en een effectieve dam vormt tegen illegale kansspelen. Zo’n aantrekkelijk legaal aanbod dient de mogelijkheid te krijgen om zichzelf kenbaar te maken bij het grote publiek, zoniet riskeert de speler sneller het illegale aanbod op te zoeken.

Dat de reclame van de legale actoren aan bepaalde regels onderworpen dient te worden, staat buiten kijf. De kansspelsector is er zich dan ook van bewust dat het op een maatschappelijk verantwoorde en doordachte manier promotie dient te voeren. Dit houdt eerst en vooral in dat alle operatoren zich houden aan de bestaande wetten en normen inzake reclame. Zo zijn alle legale actoren, net zoals elke onderneming in België trouwens, onderworpen aan de gemeenrechtelijke regels inzake consumentenbescherming en marktpraktijken.

De sector wenste echter vrijwillig een stap verder te gaan dan het bestaande wetgevende kader. De 6 belangrijkste private operatoren van kansspelen in België (tevens lid van BAGO) hebben daarom in oktober 2016 een ‘Convenant voor ethische en verantwoorde reclame voor en marketing van kansspelen’ opgesteld. Daarin engageren ze zich om hun reclamebeleid integraal te baseren op een verantwoord spelbeleid, op het informeren van de speler, op het voorkomen van buitensporige speelzucht en op het beschermen van minderjarigen.

convenant-cover-nl

Dit Convenant bepaalt een hele reeks verbodsbepalingen en verplichtingen met betrekking tot verantwoorde reclame.

Zo mogen reclame, communicatie en promotie voor kansspelen niet

   • zekerheid van grote winst voorspiegelen;
   • aanzetten tot overmatige deelname;
   • de indruk wekken dat de uitkomst van het spel louter een kwestie is van behendigheid of kennis;
   • minderjarigen en uitgesloten spelers als doelgroep hebben;
   • aanzetten tot het proberen verlies te recupereren door opnieuw te spelen;
   • kritiek uitoefenen op niet-spelers;
   • kansspelen als alternatief voor werken of sparen positioneren;
   • suggereren dat kansspelen een manier zijn om uit de schulden te geraken;

Verder moeten reclame, communicatie en promotie voor kansspelen

   • Een overeengekomen preventieslogan bevatten.
   • de speler correct informeren, o.a. door het duidelijk aangeven van de voorwaarden

Het Convenant stelt eveneens dat bij direct marketing activiteiten, er altijd voorafgaand toestemming gevraagd moet worden aan de geadresseerde voor e-mail campagnes. Ook wordt op elke website pagina van een operator de mogelijkheid geboden om in één klik de site van de Kansspelcommissie te bezoeken zodat hij zich kan laten uitschrijven;

De ondertekenaars streven ernaar dat deze regels van toepassing zouden zijn op alle vergunde ondernemingen die kansspelen organiseren in België. De naleving ervan zou – mits akkoord van de Raad voor de Reclame – gecontroleerd kunnen worden door de Jury voor Ethische Praktijken in de reclame (JEP).

Lees: “De private kansspelsector verbindt zich tot ethische en verantwoorde reclame”