Bescherming van de spelers: BAGO vragende partij voor een gericht en doeltreffend kansspelbeleid

BAGO roept de overheid op om in overleg een veilig en verantwoordelijk aanbod uit te werken.

 

De Belgische vereniging van kansspeloperatoren (BAGO) reageert op de studie betreffende een economische visie op de sector die op 28 juli jl. door de Kansspelcommissie werd bekendgemaakt.

Een vaststelling loopt als een rode draad door de studie in opdracht van de regulator: er is nood aan een Belgisch kansspelbeleid dat alle lokale actoren van de sector omvat en dat rekening houdt met de technologische ontwikkelingen die overal ter wereld plaatsvinden.

België is Europees leider inzake consumentenbescherming

Op het gebied van kansspelen is België een van de landen van Europa waar de consumenten het best beschermd worden. Deze Europese leiderspositie heeft ons land onder andere te danken aan doeltreffende instrumenten zoals EPIS, het elektronisch systeem dat alle uit kansspelinrichtingen uitgesloten spelers bundelt. De erkende operatoren kunnen via het EPIS-systeem identiteitscontroles uitvoeren en de toegang weigeren aan personen die onder meer aan een collectieve schuldenregeling onderworpen zijn.

BAGO - EPIS - kansspel - bescherming

De meerderheid van de 309,055 spelers die in 2015 in het EPIS-systeem werden opgenomen, werd de toegang tot kansspelen ontzegd als preventieve maatregel. Hieruit blijkt dus dat slechts een minderheid, minder dan 25.000 mensen, op de EPIS-lijst komt als gevolg van eventueel problematisch spelgedrag. De bijna 284.000 spelers die preventief werden uitgesloten, bevestigen de ambitie om de speler zo goed mogelijk te beschermen.

Ondoordachte maatregelen zullen het illegale aanbod versterken

Het Belgische kansspelbeleid dient echter mee te evolueren met de technologische ontwikkelingen. Zoals de studie in opdracht van de Commissie aangeeft, zullen ondoordachte en te repressieve maatregelen het illegale circuit enkel versterken. Enerzijds zullen de Belgische consumenten, die slechts uit een te beperkt aanbod zullen  kunnen kiezen, zich wenden tot buitenlandse websites. Anderzijds biedt de technologie in het bijzonder de illegale sector de mogelijkheid om spelers te bereiken en een aanbod uit te werken dat spelers met probleemgedrag moeilijk zullen kunnen weigeren.

Zonder een beleid dat rekening houdt met de technologische en maatschappelijke ontwikkelingen zal de bescherming van de spelers verzwakken naarmate het buitenlandse, illegale, niet-gecontroleerde en bijgevolg onveilige aanbod toeneemt.

De erkende websites vormen de beste bescherming tegen het illegale aanbod

De door de regulator erkende websites vormen de beste bescherming tegen het illegale kansspelaanbod doordat ze de spelers naar een gereguleerd en veilig aanbod kanaliseren. De uitbatingsvergunningen zijn in handen van bedrijven die in België gevestigd zijn. Deze bedrijven leven niet allen de Belgische regelgeving na, maar dragen eveneens bij tot het lokale economische en sociale weefsel dankzij hun financiële bijdragen d.m.v. federale en regionale belastingen.

De Belgische private kansspel- en weddenschappensector dient dan ook als een partner te worden beschouwd bij het invoeren van een duidelijke en sterke bescherming van de Belgische consumenten. In het kader van deze verantwoordelijke aanpak hebben de operatoren die lid zijn van BAGO geadviseerd dat een hoge graad van bescherming alleen kan worden bekomen en gehandhaafd door middel van

  1. maatregelen die toegespitst zijn op kwetsbare groepen
  2. een billijke regelgeving tussen de verschillende kansspelcategorieën in België (level playing field)
  3. een voldoende sterk en aantrekkelijk legaal online spelaanbod dat opgewassen is tegen de illegale websites.

BAGO is het eens met de vaststelling in de inleiding van de studie van de Kansspelcommissie betreffende de noodzaak om de lokale actoren (private en publieke operatoren en de wetgever) te verenigen, indien zij het kansspelaanbod aan de Belgische consumenten in eigen handen willen houden. De leden van BAGO roepen de overheid dan ook op om in overleg een veilig en verantwoordelijk aanbod uit te werken.