BAGO keurt charter voor verantwoordelijke reclame goed

De Belgische vereniging van private kansspeloperatoren neemt het initiatief om een charter voor verantwoordelijke reclame voor kansspelen in België in te voeren

BAGO, de Belgische vereniging van private kansspeloperatoren, heeft vandaag een charter inzake verantwoordelijke reclame voor kansspelen goedgekeurd. Dit charter verduidelijkt de preventieboodschap die vanaf nu op alle commerciële communicatie van de BAGO-leden en ondertekenaars van het Convenant voor ethische en verantwoorde reclame voor en marketing van kansspelen zal worden gebruikt.

Een goed omkaderde reclame voor legale kansspelen is noodzakelijk om spelers te kanaliseren naar een veilige en betrouwbare omgeving. Daarom heeft de Belgische vereniging van private kansspeloperatoren BAGO het initiatief genomen om een charter voor verantwoordelijke reclame voor kansspelen in te voeren. Dit charter is een toevoeging aan het Convenant voor ethische en verantwoorde reclame voor en marketing van kansspelen, dat werd ondertekend op 20 oktober 2016. De gedragscode in dit Convenant voorziet duidelijke verplichtingen en verbodsbepalingen waaraan de ondertekenaars zich moeten houden.

Het charter voorziet dat vanaf maart 2017 alle nieuwe reclameactiviteiten van de betrokken operatoren zullen worden vergezeld van de boodschap ‘Speel verantwoord’. Er werd eveneens een uniforme en duidelijk herkenbare ‘vignet’ ontwikkeld, dat zal worden toegevoegd aan de visuele commerciële boodschappen. Dit ‘vignet’ bevat de preventieboodschap, de minimumleeftijd voor het betrokken kansspel (18+ of 21+) en het logo van de website playsafe.be.