Coronavirus: De private kansspelsector herbevestigt zijn engagement voor veilige online kansspelen

Naar aanleiding van de heropflakkering van de COVID-19 pandemie, herbevestigen de Belgische beroepsvereniging van private kansspeloperatoren (BAGO) en haar Europese tegenhanger, EGBA, hun engagement voor een veilige kansspelomgeving en een verantwoordelijke aanpak van reclame. Ze doen dit door hun richtlijnen bij te sturen en het risico op problematisch gedrag te vermijden.

Het groeiende aantal coronabesmettingen in Europa en België vraagt om nieuwe inspanningen om de gezondheid, de veiligheid en het welzijn van de inwoners te garanderen.

In de huidige context is het dan ook van groot belang dat bedrijven op verantwoordelijke wijze handelen. Voor de (online) kansspeloperatoren betekent dit dat ze een legaal, veilig en gecontroleerd aanbod voorzien en erop toezien dat ze de nodige maatregelen nemen om de meest kwetsbare personen te beschermen.

In een gezamenlijke bericht, roepen BAGO en EGBA alle kansspeloperatoren dan ook opnieuw op om de eerder afgesproken richtlijnen na te leven:

  • Reclame zal niet verwijzen naar het coronavirus, naar uitspraken met betrekking tot de volksgezondheid en het virus en enige andere coronavirus-gerelateerde ontwikkeling.
  • Reclame omschrijft online kansspelen niet als een oplossing voor sociale, persoonlijke en financiële problemen en nodigt spelers niet uit om aan online kansspelen deel te nemen als een oplossing tegen verveling.
  • Reclame en websites bevatten duidelijke verwijzingen naar de leeftijdslimieten, de bevoegde nationale hulplijnen voor problematisch spelgedrag en het nationale zelf-uitsluitingsregisters.
  • De websites beschikken over robuuste en strikte toegepaste maatregelen m.b.t. de identiteitscontrole van nieuwe spelers en het weren van minderjarigen..
  • De websites geven duidelijk de hulpmiddelen – zoals stortingslimieten, en systemen voor time outs en zelfuitsluiting – die de speler kan hanteren om zijn spelactiviteiten te managen weer.
  • Spelers worden van nabij gevolgd om problematisch spelgedrag op te sporen, indien nodig, intensiveren de operatoren hun aanpak bij de gebruikers voor een veiligere spelomgeving.
  • Nieuwe consumenten worden bij inschrijving duidelijk geïnformeerd over de beschikbare hulpmiddelen om verantwoord te spelen.

BAGO is ervan overtuigd dat het naleven van deze richtlijnen actief bijdraagt tot het verzekeren van een veilig en verantwoord kansspelaanbod: “De herinvoering van strengere regels kunnen er toe leiden dat burgers opnieuw langere periodes thuis zullen moeten doorbrengen, wat isolatie en de risico’s voor verslavend gedrag in de hand werken, met inbegrip van gokgedrag. De operatoren moeten, in deze moeilijke tijden, waakzaam blijven en veilige kansspelen bevorderen, met name voor degenen die het meest kwetsbaar zijn.” stelt Emmanuel Mewissen, Voorzitter van BAGO.

De beschikbare cijfers geven aan dat de Europese online kansspelactiviteiten significant gedaald zijn tijdens de eerste golf van de pandemie, tussen maart en mei. Voor België stelde de Kansspelcommissie een daling van 38% vast op het gemiddeld aantal bezoeken van kansspelwebsites. Bovendien werd er geen verplaatsing geobserveerd van sportweddenschappen (wegens stopzetting sportactiviteiten)
naar andere online kansspelen.

De leden van BAGO, de beroepsvereniging van private kansspeloperatoren in België, willen hun verantwoordelijkheid nemen en blijven ten volle samenwerken met de overheden in de strijd tegen het coronavirus. Alle fysieke vestigingen waar kansspelen worden georganiseerd (casino’s, speelhallen, wedkantoren, drankgelegenheden met kansspelen) verzekeren de strikte opvolging van alle opgelegde maatregelen ter bescherming van een verdere verspreiding van het virus en het problematisch spelgedrag.